Din inre väglednings röster & en övning i kanaliserad vägledning.

Inom oss finns en "röst" som stöttar och älskar oss. Det är faktiskt vår största supporter! Tyvärr  tystas den ofta ner till förmån för andra "röster" som är olika lager av skydd som vi byggt på oss under livet. Som barn och tonåring har man med stor sannolikhet varit i situationer där man inte alltid förstått vad som hänt och varit med om händelser som skapat spår - det behöver inte vara stora trauman men det påverkar oss som vuxna. Som vuxen är det dags att ta ansvar - över sitt liv, både det som hänt, det som händer och det som kommer. Jag tänker att de "röster"/känslor som stoppar oss från att göra det vi vill (eller det vi skulle må bättre av) finns inom oss för att försvara och skydda oss från tidigare erfarenheter av händelser som kanske inte gått riktigt vår väg. Vi behöver lära oss skilja på när "rösten" från rädslor hörs och när "rösten" för visdom och vägledning pratar. För att nå den kloka och sanna rösten måste vi nå bakom våra egna påbyggda hinder, rädslor och skydd. 

Hur gör man det då? Först behöver vi såklart bli medvetna om våra hinder och vara öppna för att komma förbi dessa uppbyggda murar. När vardagssituationer får våra känslor att svalla, när vi blir oroliga, känner rädsla, ilska eller blir ledsna har vi möjlighet att analysera situationen och orsaken till våra reaktioner. Ett sätt att börja kan vara att leta svar inom sig på frågan varför man själv reagerar si eller så på händelser. Frågor vi kan ställa oss är tex; Varför blir jag arg eller ledsen när någon gör eller säger si eller så? På vilket sätt påverkas jag omedvetet av händelser som jag tidigare varit med om och hur kan jag läka mitt egna förflutna. En stunds stillhet ger möjlighet att fundera på situationen ur olika perspektiv, men även för att känna efter om man har tidigare erfarenheter av samma starka känsla och vad det var för händelse som först skapade den. Som vuxen har man en möjlighet att se tillbaka på sina tidigare händelser ur ett annat perspektiv och kan därmed hjälpa sig i sitt förflutna att få frid. Den vuxna känslan av ex ilska är samma som barnets, men den vuxnas erfarenhet och analytiska förmåga kan stilla och trösta känslan hos barnet. När vi läker vårt förflutna kan vi lättare skilja på "rösten som skyddar" och "rösten som utvecklar". 

En övning som kan vara bra för att släppa fram visdom och få vägledning.
Sätt dig ner med papper och penna (eller ett ordbehanslingsprogram i datorn) till hands. Släpp alla vardagstankar och ge dig själv en tid i lugn och ro. Stilla ditt sinne genom att fokusera på din andning under några minuter. Be om att få vägledning och visdom. Ta pennan och börja skriv. Fundera inte på hur texten blir, på om det ska vara stor bokstav eller punkter. Låt texten bara komma som i ett flöde. Om du har svårt att komma igång kan du starta din första meningen med ex "Det universum vill säga mig just nu är..." Skriv ner det som kommer till dig, de ord du känner för stunden. Kanske kommer det enstaka ord, kanske hela meningar eller stycken. Kanske känner du att du inte får till dig någonting, men det beror ofta på att man förväntar sig att det ska vara svårare än vad det är. Ställ inga krav på dig själv - utan var avslappnad och se det som en kul övning. När du är klar och sedan läser så kan du göra dina reflektioner och förhoppningsvis få en insikt i vad som är viktigt för dig just nu.

Om du har specifika frågor du vill ha vägledning kring så kan du skriva ner dem på förhand innan du startar övningen. Be att få vägledning om dina frågor och så gör du övningen i övrigt på samma sätt som ovan. 

 Lycka till! /Carola