I dataskyddspolicyn kan du läsa hur personuppgifter behandlas 

 

Villkor vid köp av konsultation 

Betalning av tjänst sker i förskott via swisch. Avbokning tidigare än 24 timmar före tjänst debiteras ej. Avbokning senare än 24 h före kursstart/tjänst debiteras med halva priset. Ej avbokad tjänst räknas som förbrukad och debiteras med fullt pris. 
Jag tillämpar Nöjd-kund garanti! Om Du inte känner Dig nöjd kan Du inom tio minuter av påbörjad tjänst välja
att avbryta sessionen och få pengarna tillbaka. Mötet avbryts då omedelbart och du får pengarna tillbaka.
Har den påbörjade tjänsten/konsultationen pågått längre än 10 min sker dock ingen återbetalning.
Privat sittning/seans:  Jag lämnar inga garantier för att kund under Privat sittning/seans får kontakt med en ande som kunden känner igen, eftersom det finns många parametrar som avgör det. Tex om kunden inte har kännedom om den/de nära/kära som kommer under sessionen eller att kunden förväntat sig någon annan eller på annat sätt inte kommer på under sittningen vem kontakten är. Budskap från andekontakter lämnas endast då kunden själv uttryckt att hen känner igen kontakten, därför är det inte garanterat att alla kunder får budskap av andekontakt vid köp av Privat sittning/seans. Mediet har ett ansvar att avboka eller avbryta en konsultation om hen inte kan prestera för dagen, och i sådant fall kommer kund inte att debiteras.

villkor vid köp kurser och event

Betalning sker i förskott via swisch. Avbokningsregler för kurser: Ångerrätt genom Distansavtalslagen gäller.
Du har rätt att frånträda kursavtalet utan att ange något specifikt skäl inom 14 dagar. Det gör du via mail, det ska tydligt framgå vilken kurs Du inte längre vill delta i, ange också Ditt bokningsdatum för kursen samt Dina uppgifter för återbetalning av kursavgift. Obs! att anmälningsavgift ej återbetalas. Ångerfristen löper ut 14 dagar efter den dag då avtalet ingicks. När ångerfristen löpt ut innebär det att full betalning för kursen/eventet ska erläggas. Undantag från detta gäller vid sjukdom om du kan uppvisa läkarintyg: Vid sjukdom eller andra allvarliga förhinder som kan styrkas med läkarintyg eller motsvarande ges full ångerrätt under hela perioden fram till kursstart. Vid allvarlig sjukdom som kan styrkas med läkarintyg ges full återbetalning av kursavgiften, om den har erlagts. Ingen kursavgift återbetalas då kursen startat, oavsett sjukdom eller andra förhinder.